مردان اعراف - پیام کرونا...

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - پیام کرونا... ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

کرونا آمد
تا یه چیزهایی رو یادآوری کنه
و یه چیزهایی رو تذکر بده
امیدوارم همه متوجه این پیام بشیم...

Image result for کرونا

تاریخ : دوشنبه 4 فروردین 1399 | 07:20 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات