مردان اعراف - دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
شرح دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان+صوت

تاریخ : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 | 02:00 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات