مردان اعراف - طبری زالوصفت....

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - طبری زالوصفت.... ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
طبری: ... اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد......

اکبر طبری در دادگاه: اگر بخواهم دوستانم کل لواسان را به نامم می‌کنند/ به من مربوط نیست که شما چنین دوستانی ندارید

زالو صفتانی که حتی وقتی در جایگاه متهم قرار میگیرند،
باز هم متکبرانه حرف میزنند.
انجام حکم شلاغ در محله زندگی، محل کار  و نماز جمعه یکی از قرارهای صادره باشد. 

چند تا از این مردکها هنوز بر مسند حکومت هستند؟؟؟؟!!!!
 رئیسی ممنون.تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399 | 05:30 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات