مردان اعراف - دعا و نیایش

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - دعا و نیایش ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

فرازی از دعای ابو حمزه ثمالی;

Image result for ‫ببخش حتی اگه نبخشند تو را‬‎

خدایا;

تو فضلت وسیع‌تر و بردباری‌ات بزرگتر از آن است كه مرا به كردارم بسنجی 

یا اینكه مرا به خطایم بلغزانی و چه هستم من ای آقای من و چه ارزشی دارم؟ 

مرا به فضل خویش ببخش ای آقای من و بر من با عفو خود نیكی كن 

و با پرده پوشی‌ات بپوشانم و درگذر از سرزنش كردنم به بزرگواری ذاتت،

 آقای من

من همان بنده خردسالی هستم كه پروریدی و همان نادانی هستم كه دانایش كردی 

و همان گمراهی هستم كه راهنمایی‌اش كردی و همان پستی هستم كه بلندش كردی 

و همان ترسانی هستم كه امانش دادی و گرسنه‌ای هستم كه سیرش كردی 

و تشنه‌ای هستم كه سیرابش كردی و برهنه‌ای هستم كه پوشاندیش

و نداری هستم كه دارایش كردی و ناتوانی هستم كه نیرومندش كردی 

و خواری هستم كه عزیزش كردی و دردمندی هستم كه درمانش كردی 

و خواهنده‌ای هستم كه عطایش كردی و گنهكاری هستم كه گناهانش را پوشاندی 

و خطاكاری هستم كه از او گذشتی و اندكی هستم كه بسیارش كردی 

و خوار شمرده‌ای هستم كه یاری‌اش كردی و آواره‌ای هستم كه جا و مأوایش دادی. تاریخ : دوشنبه 22 آبان 1396 | 05:58 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.