مردان اعراف - مطالب مرداد 1399

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب مرداد 1399 ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
تشکر رئیس جمهور از مقام معظم رهبری و دستور تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید

رئیس جمهور ضمن تشکر از رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری، دستور تشکیل کار گروه رفع موانع تولید را صادر کرد،
ببینم آقای رئیس جمهور; بنظر شما  یه کم دیر نیست بعد از 7 سال!!!!! این دستورو دادید؟؟؟؟؟
اونوقت; قراره این کارگروه چه کاری انجام بده؟؟!!
فکر نمی کنید شما یا اعضای تیمتان، موانع اصلی تولید بودید و هستید؟؟!!تاریخ : دوشنبه 13 مرداد 1399 | 12:19 ق.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات