مردان اعراف - مطالب حضرت سلمان(ع)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب حضرت سلمان(ع) ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

سلمان یکی از یاران پیامبر (ص) تعریف کرده: 
روزی از بازار آهنگران کوفه می گذشت. 
جوانی نقش زمین شده بود و مردم دورش را گرفته بودند. 
سلمان از گرمای کوره ها، عرق از پیشانی اش سرازیر بود. 
هر کس درباره جوان سخنی می گفت.
یکی می گفت: دچار تشنج شده است.
دیگری می گفت: جن زده شده است.
سلمان از میان جمعیت گذشت و کنار جوان نشست. او چشم خود را از هم گشود و گفت: من هیچ کسالتی ندارم، ولی اینان گمان می کنند بیمارم.
با شگفتی پرسید: پس چرا از حال رفتی و بر زمین افتادی؟
گفت: از بازار می گذشتم، صدای چکش های آهنین بر آهن های گداخته، مرا به یاد سخن خدا انداخت که فرمود:
.... و لهم مقامع من حدید. حج/21  
یعنی: و برای دوزخیان، گرزهایی آهنین است.
ترجمه تفسیر المیزان

تاریخ : دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 | 07:21 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات
نایت اسکین

روزی حضرت عزرائیل به مجلس حضرت سلیمان علیه السّلام وارد شد. در آن مجلس همواره به یکی از اطرافیان سلیمان علیه السّلام نگاه می‌کرد. پس از مدتی عزرائیل از آن مجلس بیرون رفت. آن شخص به سلیمان علیه السّلام گفت: «این شخص که بود؟ 
فرمود: عزرائیل.
گفت: به‌گونه‌ای به من می‌نگریست، گویا در طلب من بود.
فرمود: اکنون چه می‌خواهی؟
گفت: به باد فرمان بده مرا به هندوستان ببرد.
سلیمان علیه السّلام به باد فرمان داد و باد او را به هندوستان برد.
وقتی دیگر که سلیمان علیه السّلام با عزرائیل ملاقات کرد. به او فرمود: چرا به یکی از هم‌نشینان من نگاه پیاپی می‌کردی؟
گفت: من از طرف خدا مأمور بودم در ساعتی نزدیک به آن ساعت، جان او را در هندوستان بگیرم! او را در اینجا دیدم تعجب کردم. بعد به هندوستان رفتم و در همان ساعت مقرر جانش را گرفتم. عالم برزخ - محجه البیضاء 
مولانا در مثنوى، پس از نقل این داستان مى‌گوید: 
چون به امر حق به هندوستان شدم
دیـدمش آنجا و جانش بِسـتدم 
تـو هـمه کـار جـهان را هـمچنین 
کـن قیاس و چشم بگشا و ببین


تاریخ : دوشنبه 6 فروردین 1397 | 02:38 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات