مردان اعراف - مطالب محبت امیــرالمومنین امام علی(ع)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب محبت امیــرالمومنین امام علی(ع) ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
 
بسم رب الحیدر
روزی آقا رسول اکرم(ص) در یکی از جنگ ها از مولا علی بی خبر بود و فرمودند که هر کس خبر سلامتی علی(ع) را بیاورد هر حاجتی داشته باشد برآورده میکنم.
سلمان مولا علی(ع) را پیدا کرد و داستان را بازگو کرد و خواست که سریع برگردد که امام علی(ع) گفت: سلمان چیز گران بها از رسول اکرم(ص) بخواه. و اینطور درخواست کن، یا رسول خدا(ص) زمانی که به معراج رفتی، خداوند سه هزار کلمه را بعنوان رمز بین خود و شما آموخت، هزار کلمه بعنوان آموزش به امت خویش، هزار کلمه بعنوان آموزش به اولیاء الله و هزار کلمه رمز بین خود و خداوند. من یکی از اون هزار کلمه رمز بین خدا و رسولش(ص) را می خواهم. سلمان آمد و خبر سلامتی مولا را داد و درخواستی که علی(ع) به او آموخته بود را بیان کرد.
رسول اکرم (ص) فرمودند: 
سلمان این حرف تو نیست حرف علیست، باشد، می گویم. سلمان یک کاسه پر از آب و یک سوزن بیاور. بعد رسول اکرم(ص) سوزن را درون کاسه پر از آب کرد و درآورد، پرسید: سلمان، بر نوک سوزن چه میبینی؟
سلمان پاسخ داد اندکی رطوبت. بعد رسول اکرم(ص) فرمود که سلمان به خدا قسم فردای قیامت هر کس به اندازه این رطوبت حب علی(ع) در دل داشته باشد در آتش جهنم نمی سوزد.


تاریخ : پنجشنبه 9 فروردین 1397 | 05:07 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات