مردان اعراف - مطالب تربیت و تکریم فرزندان

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب تربیت و تکریم فرزندان ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
پیامبر اڪرم صلی الله علیه و آله: 
فرزندانتان را زیاد ببوسید،
 به راستی ڪه برای هر بوسه شما،
در بهشت درجہ ای است
 ڪه مسافتش 500 سال است.

تاریخ : دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 | 06:18 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات