مردان اعراف - مطالب احادیث قدسی

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب احادیث قدسی ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

قال الله التعالی:

ای موسی! 

من چیزی محبوب تر از بنده ی مؤمن در نزد خودم نیافریده ام. او را با کارهائی که برایش خیر است، آزمایش می کنم و از او هم هرچه که خیر باشد برایش ذخیره می سازم. من به صلاح امور بنده ام از خودش آگاه ترم، پس به بلاهای من صبر کن و به نعمت هایم شکر کن و به قضاهای من راضی باش. وقتی که بنده مؤمنم این کارها را انجام داد و بر رضای من عمل نمود و امر مرا اطاعت کرد، او محبوب ترین بنده ی مومنم خواهد بود.

..... اگر آنانکه پشت به من نموده اند بدانند که من چقدر منتظر آنان هستم و به توبه و بازگشت آنها مشتاقم از شوق دیدار من قالب تهی میکردند و از شدّت محبت من بند بند وجود آنها از هم می گسست.


تاریخ : سه شنبه 9 مرداد 1397 | 12:45 ق.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات