مردان اعراف - مطالب خطبه حضرت زینب(س)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب خطبه حضرت زینب(س) ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
.......آیا این از عدل است‌ ای فرزند آزادشده‌ها، که زنان و کنیزان تو در پس پرده باشند و دختران رسول اللَّه اسیر؟! 
پرده‌هایشان را دریدی، و چهره‌هایشان را آشکار کردی، آنان را چونان دشمنان از شهری به شهـری کوچانیده، ساکنان منازل و مناهل بر آنان اشـراف یافتند، و مـردم دور و نزدیک و پست و فرومایه و شـریف، چهره‌هایشان را نگریستند، در حالی که از مردان آنان حامی و سرپرستی همراهشان نبود! 
چگونه امید می‌رود از فـرزند کسی که جگـرهای پاکان را به دهان گرفته و گوشت وی از خون شهداء پرورش یافته است؟! 
و چسان در عداوت ما اهل البیت کندی ورزد آن که نظرش به ما، نظر دشمنی و کینه‌توزی است؟!.....

تاریخ : جمعه 30 شهریور 1397 | 06:29 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات
                      فرازی از خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام:
   هر کید و مکر و هر سعی و تلاش که داری به کار بند،   
     سوگند به خدای که هرگز نمی‌توانی، یاد و نام ما را محو و وحی ما را بمیرانی، 
                   چه دوران ما را درک نکرده، این عار و ننگ از تو زدوده نگردد. 

تاریخ : جمعه 30 شهریور 1397 | 05:35 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات