مردان اعراف - مطالب عبرت بگیریم

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب عبرت بگیریم ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
قدر پدران و مادران و همه عزیزانی که در کنارمان هستند را 
بیشتر بدانیم......

Related image

تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 | 05:29 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات