مردان اعراف - مطالب بوی صداقت و معرفت

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب بوی صداقت و معرفت ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
ای کاش;
 هنوزم خانه هایمان کاه گلی بود...
بوی خاک و کاه گِل می داد،


ای کاش هنوزم خانه هایمان کاه گلی بود... :)

تاریخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 | 01:56 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات