مردان اعراف - مطالب ذکری برای سجده و قنوت

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب ذکری برای سجده و قنوت ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

وافعل بنا ما أنت اهله، و لا تفعل بنا ما نحن اهله، 
یا اهل التقوی و ا لمغفرة، یا ارحم الراحمین. 

با ما آنگونه رفتار کن که تو شایسته و اهل آنی،
 نه آنگونه که ما شایسته آن هستیم. 
ای اهل تقوی و بخشایش! ای مهربان ترین مهربانان!


تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397 | 11:15 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات