مردان اعراف - مطالب لیلة الرغائب

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب لیلة الرغائب ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
خدایا;
 در لیلة الرغائب
خواسته ها و حوائج دوستان و مردم سرزمینم را اجابت فرما،
ای بهترین اجابت کنندگان. 

Image result for ‫لیلةالرغائب‬‎

تاریخ : پنجشنبه 23 اسفند 1397 | 05:19 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات