مردان اعراف - مطالب خدای گنهکاران

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب خدای گنهکاران ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
 Ø¬Ø¯Ø§ کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

... حضرت موسی (ع) در مناجات کوه طور به خدا عرض کرد:

«یا اله العالمین» (ای خدای جهانیان)

جواب شنید: «لبیک»

سپس عرض کرد: «یا اله المحسنین» (ای خدای نیکو کاران)

جواب شنید: «لبیک»

سپس عرض کرد: «یا اله المطیعین» (ای خدای اطاعت کنندگان)

جواب شنید: «لبیک»

سپس عرض کرد: «یا اله العاصین» (ای خدای گنهکاران)

جواب شنید: «لبیک،لبیک،لبیک»

حضرت موسی (ع) تعجب کرد و عرض کرد: 

خدایا، تو را خدای جهانیان، خدای نیکوکاران، خدای اطاعت کنندگان خواندم

 یک بار فرمودی «لبیک»، ولی تو را خدای گنهکاران خواندم،

سه بار «لبیک» فرمودی، حکمتش چیست؟

جواب آمد:

مطیعان به اطاعت خود،
نیکوکاران به نیکوکاری خود،
و عارفان به معرفت خود اعتماد دارند،
گنهکاران که جز به فضل من پناهی ندارند؛
اگر از درگاه من نا امید گردند به درگاه چه کسی پناهنده شوند؟تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات