مردان اعراف - مطالب مراتب یقین

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب مراتب یقین ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
 Ã˜Â¬Ã˜Â¯Ã˜Â§ کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

در قرآن کریم سه اصطلاح در ارتباط با « یقین » بکار رفته که
 نشان دهنده مراتب یقین است. 
علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، 
مفسران در بیان تفاوت این سه مرتبه چنین گفته اند:


Image result for ‫علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین چیست‬‎


علم الیقین: فرض کنید آتشی در نقطه ای افروخته شده است، و دیواری هم بین شما و آتش حائل است، اگر شما از اثر آتش (مثل دودی که از پشت دیوار بلند است) پی به وجود آتش ببرید، این علم الیقین است و این مانند آن است که کسی خدا را بشناسد و به او ایمان آورد، اما از راه براهین عقلی.

عین الیقین: اگر در مثال بالا، شما از دیوار عبور کنید و خود آتش را از نزدیک ببینید، این عین الیقین است، این مرحله بالاتر از مرحله سابق بوده، زیرا شهود بالاتر از دانستن می باشد و در این مرحله است، انسانی که اثرات توحید را در زندگی خود عملا مشاهده نماید.

حق الیقین: اگر شما بقدری به آتش نزدیک شوید که حرارت آن را لمس کنید و آتش شما را گرم کند و در واقع داخل آن شوید و بسوزید و با تمام وجود سوزش آن را حس کنید، از چنین حالتی به حق الیقین تعبیر می آورند. در این مرحله، یقین شما به مراتب از دو مرحله سابق بالاتر است.

انسان نسبت به خدا به مرحله ای می رسد که مستقیما خود را، با ذات حق، در تماس می بیند، بلکه خودی نمی بیند و خودی مشاهده نمی کند، فعل را فعل او، صفت را صفت او، و در همه چیز، او را می بیند و این نیست مگر اینکه به حق الیقین نائل آمده استتاریخ : جمعه 10 خرداد 1398 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات