مردان اعراف - مطالب طلب مغفرت

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب طلب مغفرت ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
شیطان لعنت الله علیه گفت : 
پروردگارا به عزت تو سوگند که تا وقتی که روح بندگان تو در تنشان است پیوسته آنها را گمراه می کنم.

خداوند فرمود :
به عزت و جلالم سوگند که تا وقتی از من بخشش طلبند ،پیوسته آنها را می بخشم.  نهج الفصاحه ص83

تاریخ : پنجشنبه 4 تیر 1394 | 08:33 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات