مردان اعراف - مطالب فقه،اجتهاد،عالم

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب فقه،اجتهاد،عالم ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
احتهاد ، فقیه ، مجتهد
اجـتهاد از ماده«جُهد»به معنى منتهاى کوشش است . از آن جهت به فقیه ، مجتهد گفته میشود که باید منتهاى کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام بکار ببرد.
کـلمـه « استنباط » نیز مفید معنى یى شبیه اینها است. این کلمه از ماده « نبط » مشتق شده است که بمعنى استخراج آب تحت الارضى است . گویى فقها کوشش و سعى خویش را در اسـتـخراج احکام تشبیه کرده اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهاى زیادى باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند.
براى فقیه ، تسلط بر علوم زیادى مقدّمتا لازم است . آن علوم عبارت است از:
1. ادبـیـات عـرب ، یـعنى نحو، صرف ، لغت ، معانى ، بیان ، بدیع . زیرا قرآن و حدیث بـه زبـان عـربـى اسـت و بـدون دانـسـتـن ـ لااقـل در حدود متعارف ـ زبان و ادبیات عربى استفاده از قرآن و حدیث میسر نیست .
2. تفسیر قرآن مجید. نظر به اینکه فقیه باید به قرآن مجید مراجعه کند آگاهى اجمالى به علم تفسیر براى فقیه ضرورى است .
3. مـنـطق. هر علمى که در آن استدلال به کار رفته باشد نیازمند به منطق است . از اینرو فقیه نیز باید کم و بیش وارد در علم منطق باشد.
4. عـلم حـدیـث. فقیه باید حدیث شناس باشد و اقسام احادیث را بشناسد و در اثر ممارست زیاد با زبان حدیث آشنا بوده باشد.
5. علم رجال. علم رجال یعنى راوى شناسى . بعدها بیان خواهیم کرد که احادیث را در بست از کـتـب حـدیـث نـمـى تـوان قـبـول کـرد، بـلکـه بـایـد مـورد نـقـادى قـرار گـیـرد. عـلم رجال براى نقادى اسناد احادیث است .
6. عـلم اصـول فـقـه. مـهـمـتـرین علمى که در مقدمه فقه ضرورى است که آموخته شود علم ((اصول فقه )) است که علمى ست شیرین و جزء علوم ابتکارى مسلمین است .تاریخ : یکشنبه 17 آبان 1394 | 04:35 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات
" فقه و منابع آن از نظر شیعه "

فقها در تعریف فقه این عبارت را به کار برده اند:
((هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیّة .
یعنى فقـه عبارت است از علم بـه احکام فرعى شرع اسـلام (یعنى نه مسائل اصول اعتقادى یا تربیتى بلکه احکام عملى ) از روى منابع و ادلّه تفصیلى . 

بواسطه علم اصول فقه ما راه و روش و دستور صحیح استنباط احکام شرعى را از منابع اصلى مى آموزیم.این منابع اصلی که در واقع همان 
منابع فقـه می باشد ، از نظر شیعه عباتند از:
1. کـتـاب خـدا ((قرآن )).
2. سنت یعنى قول و فعل و تقریر پیغمبر یا امام .
3. اجماع .
4. عقل .
ایـن چـهار منبع در اصطلاح فقهاء و اصولیون ((ادله اربعه )) خوانده مى شوند. معمولا مى گویند، علم اصول در اطراف ادله اربعه بحث مى کند. 

تاریخ : شنبه 16 آبان 1394 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات