مردان اعراف - مطالب اصحاب اعراف

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب اصحاب اعراف ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
emam ali3emam ali3emam ali3emam ali3emam ali3

 میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان مبارک باد.

حضرت علی اکبر علیه السلام فراتر از یک فرزند است  ، آنچه او  را شاخص می نماید ، صرف فرزندِ امام بودن نیست ، بلکه او مطیع و گوش به فرمان امام زمان خویش بود .


تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 07:09 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات