مردان اعراف - مطالب کتب اربعه شیعه

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب کتب اربعه شیعه ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

کتب اربعه شیعه عبارتند از کافی ، تهذیب ، استبصار و من لایحضره فقیه.

الکافی:

این کتاب به کافی مشهور است و شیخ ابوجعفـر کلینی (م ۳۲۹ق) آن را در زمان غیبت صغری نوشته ، شامل حدود ۱۶۰۰۰ حدیث و در سه بخش اصول ، فروع و روضه تدوین شده است. الاصول من الکافی احادیث عقیدتی را در بر دارد ،،،،، الفـروع من الکافی به روایاتی می پردازد که ناظر به احکام عملی و فقه است و روضـة الکافی بیشتر شامل احادیث اخلاقی و مواعظ (پندها) است.

من لا یحضره الفقیه:

این کتاب نوشته شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (م ۳۸۱ق) و شامل حـدود ۶۰۰۰ حدیث است که به مباحث فقهـی و احکام عملـی اختصاص دارد. ویژگی آن این است که شیخ صـدوق احادیثی را آورده که خود صحیح می دانسته و بر اساس آنها فتوا می‌داده است.

تهذیب الاحکام:

این کتاب نوشته شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰ق) و یکی از معتبرترین مجموعه‌های روایی شیعه می باشد و شامل مجموعه روایات فقهی و احکام شرعی ست که از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) روایت گردیده است.

شیخ طوسی این کتاب را در شرح و توضیح المقنعه اثر شیخ مفید و بدستور ایشان نگاشته و شیخ در این کتاب فقط به بیان فروع و احکام شرعی ، از بحث طهارت تا بحث دیات ، پرداخته است. تهذیب شامل ۳۹۳ باب و ۱۳۵۹۰ حدیث میباشد. 

الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار:

این کتاب نیز نوشته شیخ طوسی است (م ۴۶۰ق) و شامل ۵۵۱۱ روایت می باشد که بعد از کتاب تهذیب الاحکام و به تقاضای برخی از شاگردانش نوشته است..... شیخ طوسی در این کتاب فقط روایاتی را جمع کرده که در مباحث گوناگون فقهی وارد شده‌‌اند و برخلاف آنها روایاتی آمده ، لذا بر این اساس کتاب شامل همه مباحث فقهی نیست. شیخ طوسی ابتدا روایاتی را آورده که معتبر و صحیح می‌داند و سپس به روایات مخالف اشاره کرده و پس از آن به جمع میان روایات و بررسی آنها پرداخته است. باب‌بندی کتاب مثل سایر کتابهای فقهی ، با فصل یا بخش طهارت شروع و با فصل یا بخش دیات تمام میشود این کتاب شامل  روایت است.


تاریخ : شنبه 23 آبان 1394 | 06:02 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات