مردان اعراف - مطالب شهید اول و ثانی

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب شهید اول و ثانی ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
" شهید اول "
ابو عبدالله شمس الدین محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی جزینی(۷۳۴-۷۸۶ق) از قرای جبل عامل در لبنان متولد شد. پدر وی جمال الدین مکی بن شمس الدین محمد بن حامد بود.
بنا بر آن چه در منابع آمده وی به «‌ابن مکی »، «‌امام الفقیه»، «‌شهید‌» یا «‌شهید اول‌» شهرت دارد. شیخ شهید از فقهای شیعه در قرن هشتم قمری است. شهیدِ اول در فقه مذاهب اهل سنت متبحر بود و به کشورهای مختلف اسلامی سفر کرد و اجازاتی نیز دریافت نمود. وی صاحب کتاب فقهی اللمعة الدمشقیة است. 
خاندان شهید اول همگی اهل فضل و علم و از دانشمندان عصر خویش بودند. شهید سه پسر به نام‌های شیخ رضی الدین، شیخ ضیاءالدین و شیخ جمال الدین داشت که هر سه از علما و فقها بوده‌اند. امّ علی همسر شهید اول از فقها و مروج معارف اهل بیت(ع) بود. امّ حسن دختر شهید اول که فاطمه نام داشت، از دانشمندان جبل عامل بود که به وی «‌ست المشایخ‌» لقب داده‌اند.
شمس الدین محمد بن مکی ، سرآمد فقهای شیعه در قرن هشتم بود که به جرم تشیع یکسال در شرایط بسیار سختی زندانی شد و سپس به فتوای قاضی مالکی به روز نهم جمادی الاولی به سال 786 هجری در حضیرة المقدس شام به شهادت رسید. در شهادت آن فقیه بزرگ از هیچ جنایتی دریغ نکردند ، نخست او را گردن زدند، سپس سنگسارش کردند و بعد جسد شریفش را آتش زدند ، ایشان تنها جرمش دفاع از حریم ولایت و پیروی از خاندان عصمت و طهارت بود. جالب توجه این که قاضی پلید مالکی برهان الدین وضو گرفت ، دو رکعت نماز خواند و سپس به قصد قربت حکم اعدام آن فقیه بزرگ را امضا کرد. (بحار ـ مستدرک)
تاریخ مرجعیت شیعه در تمام قرون و اعصار در برابر قاضی ‏های فاقد تقوی و فضیلت سرنوشت مشابهی داشت ولی الحمدالله مراجع بزرگ تقلید در طول غیبت کبری با پذیرش زندان، تبعید، اعدام و شکنجه، مکتب اهلبیت عصمت و طهارت را همچنان نفوذ ناپذیر حفظ کرده ‏اند.

در کلام بزرگان

علامه امینی وی را ملجأ شیعیان و پرچمدار شریعت معرفی می‌کند و می‌نویسد: نظریات علمی و فقهی او سرچشمه آرای فقهی دانشمندان و نقطه استناد عقایدشان بوده و آوازه‌اش در زمینه فقه و اصول و سهم بزرگش در پیشرفت علوم روشن‌تر از آن است که نیازی به شرح و بیان داشته باشد.

محمد باقر خوانساری می‌گوید: مقام و موقعیت وی در فقه، قواعد احکام همانند شیخ صدوق در نقل احادیث اهل بیت(ع) است. ودر اصول عقاید و کلام وبحث و مناظره وانتقاد از اندیشه‌های اغراضی همانند شیخ مفید و سید مرتضی است. در کثرت شاگردان مبرز مثل شیخ طوسی ، شکافتن مباحث فقهی مانند ابن ادریس حلی و در تنقیح و روشن ساختن علم صرف و نحو مثل نجم الائمه شیخ رضی و در تنسیخ اسرار و فرهنگ و آداب شرع و زدودن اندیشه‌ها از اوهام و خرافات مثل علامه مجلسی و وحید بهبهانی می‌باشد.تاریخ : یکشنبه 22 آذر 1394 | 01:56 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات