مردان اعراف - مطالب احکام

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب احکام ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
 

حکمی درباره قنوت


.... مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند. ولى براى کسى که نماز را به جماعت 

مى‏ خواند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیست.

اگر عمدا قنـوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن که به ‏اندازه رکوع 

خم شـود یادش بیاید ، مستحب است بایستد و بخواند و اگـر در رکوع یادش بیاید 

مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد 

از سلام نماز قضا نماید.

لطفاً هر کس به نظر مرجع خود رجوع نماید.
تاریخ : سه شنبه 17 فروردین 1395 | 04:33 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات

واجب موسع چه واجبی است؟

واجب موسع واجبی است که وقت انجام آن وسیع تر از خود آن است. مانند نماز ظهر و عصر که از ظهر تا غروب وقت دارد.


مساقات چطور قراردای است؟

قراردادی است بین صاحب درختان میوه دار و (عامل) که بر اساس آن (عامل) در برابر آبیاری یا رسیدگی موثر به درختان مزبور (به شرط اینکه موجب زیاد شدن یا مرغوبیت محصول آنها شود) حق برداشت مقدار معینی از محصول را پیدا می کند.


تاریخ : جمعه 13 فروردین 1395 | 03:57 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات