مردان اعراف - مطالب برآوردن نیاز نیازمند،بیمار و

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب برآوردن نیاز نیازمند،بیمار و ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر كس براى بر آوردن نیاز بیمارى بكوشد، چه آن را برآورده سازد و چه نسازد، 
مانند روزى كه از مادرش زاده شده ،  از گناهانش پاك مى شود. 
(من لا یحضره الفقیه)

تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395 | 04:24 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات